PARTNERS

Het Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland waakt over de duinen die ons beschermen tegen de zee en het leefgebied voor een bijzondere flora en fauna. In de stad die achter die duinen ligt, is heel veel te beschermen. Meer dan 5.500.000 inwoners en hun bezittingen, bedrijven en instellingen, het hart van onze democratie. Waar zoveel mensen op een klein stukje Nederland wonen, werken en recreëren is de druk op de ruimte groot. Water heeft ruimte nodig. Nu en in de toekomst. 

Voldoende schoon, gezond en levend water is onmisbaar voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving voor mens en dier en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het op tijd aan- en afvoeren van water en het waken over de waterkwaliteit zijn ook taken van Delfland. Net als het schoonmaken van het afvalwater uit de bedrijven en huishoudens van de Hagenaren en Hagenezen. Zo dragen wij als waterschap dag in dag uit bij aan de kwaliteit van leven in de Groene Stad Achter De Duinen. Het laten zien hoe mooi en bijzonder het leven daar is, draagt bij aan het besef dat wij, met zijn allen iets te koesteren en te beschermen hebben, voor nu en voor de generaties na ons!

Daarom draagt het Hoogheemraadschap Delfland graag bij aan de totstandkoming van deze natuurdocumentaire over de stad Den Haag en haar omgeving.

DUNEA

Dunea is al 150 jaar leverancier van drinkwater in Den Haag en omstreken, en beheert 3 prachtige duingebieden om dit water in te zuiveren: Berkheide, Solleveld en Meijendel, allen onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. In het Nationaal Park zijn maar liefst 7000 verschillende soorten flora en fauna geteld, een gebied waard om te beschermen dus. Met onze medewerking aan de documentaire Groene Stad Achter De Duinen laten we graag de waarde van deze én aangrenzende gebieden in het Nationaal Park Hollandse Duinen zien.

Algemene Vereniging Natuurbescherming Den Haag en omstreken 

Den Haag heeft als enige grote stad in Nederland een eigen natuurbeschermingsorganisatie. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken (AVN) werd in 1926 opgericht en heeft nu zo’n 3400 leden. In 2026 vieren we ons eeuwfeest!

Wij zetten ons in voor het behouden, beschermen en uitbreiden van natuur en landschap in Den Haag en naaste omgeving. Dit wordt gedaan door in goed overleg het beleid, de ontwikkelingen en plannen van hoofdzakelijk lokale overheden en projectontwikkelaars kritisch te volgen, te beïnvloeden en waar mogelijk bij te sturen. Alleen in het uiterste geval worden rechtszaken aangespannen, meestal in nauw overleg met andere natuur- en milieugroeperingen. Belangrijk is daarbij het creëren van draagvlak met de achterban door te communiceren via het kwartaalblad Haagwinde en de website.

Als traditie hebben wij het uitbrengen van boeken over de natuur in Den Haag en omstreken, en het ondersteunen van films. We ondersteunen als partner dan ook van harte het initiatief voor de natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen.

IVN, Instituut voor natuureducatie afdeling Den Haag en Omstreken.

Laat kinderen én volwassenen beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur voor ons allen is! De enorme diversiteit aan natuur zoals struinen door de duinen, langs het strand, dwalen door het bos, een park of één van de vele landgoederen. Ontdek hiermee de leukste wandelroutes van de Gemeente Den Haag en omstreken zoals in Ockenburg, Haagse Bos, Scheveningen-haven getijdengebied, Meer en Bos, Meijendel enz.

Ervaren natuurgidsen van IVN, Instituut voor natuureducatie nemen u mee op natuurlijk avontuur door onze Haagse natuur. Kies een excursie uit op de website en ga mee en ontdek onze Haagse natuur!

Uiteraard steunen wij met onze jarenlange expertise en kunde de Groene Stad Achter De Duinen en hopen met ons partnerschap mee te dragen aan de realisatie van de eerste grote Haagse natuurdocumentaire …

Willemsvaart, boottochten Den Haag en Scheveningen

Stap aan boord van de Willemsvaart en ervaar Den Haag vanuit een compleet ander perspectief. Laat de drukte van de stad achter je en laat je betoveren door de rust en pracht van de natuur in en om onze stad. Ontdek verborgen schatten en observeer adembenemende flora en fauna terwijl je door onze schilderachtige stad vaart.

Dit jaar steunt de Willemsvaart.nl het project “Groene Stad Achter De Duinen” met de “Groene Stad Vaarten”. De opbrengst gaat naar het project om een film te maken over de natuur in Den Haag van zoet naar zout.

Onze deskundige gidsen nemen je mee op een avontuur vol verwondering terwijl ze je alles vertellen over de verrassende diversiteit van planten en dieren die onze stad herbergt. Uw inschrijving komt ten goede en draagt bij aan het maken van de prachtige natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen over Den Haag en omstreken. Bereid je voor om verwonderd te worden tijdens de Groene Stad Vaarten. We zien je graag aan boord voor een onvergetelijke ervaring!

Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart

Wat fantastisch, een natuurdocumentaire over onze Groene Stad Achter De Duinen Den Haag!
Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart is als geen ander betrokken bij de Haagse onderwater natuur.

Wie goed oplet, weet dat er heel veel mooie waternatuur in onze stad te zien is. Van zoet naar zout en van sloot naar plas en van singel en gracht naar kanaal. Onze vrijwilligers die dag in dag uit bezig zijn met de zorg voor het huis van de vis weten dat maar al te goed. Maar er is meer, alleen mooi en gezond water is niet genoeg.

De drukke en vaak bebouwde en verharde stedelijke omgeving is onlosmakelijk verbonden met het stedelijk water. Dat kan negatieve gevolgen hebben, waarvoor door de vereniging in samenwerking met waterschap en gemeente oplossingen worden bedacht, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en extra paaiplaatsen.

Het kan ook positieve gevolgen hebben doordat opgroeiende vis bij de meest onverwachte stedelijke onderwater structuren schuilplaatsen vindt. Ook daar moeten we dan zuinig op zijn.

Onze vrijwilligers zijn de ogen en oren in het veld en zich bewust van de natuur in onze mooie stad. Natuurbewustzijn stimuleren bij de Haagse burger dat is een van de doelen van de natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen.

Daar werken wij als hengelsportvereniging en medebeheerder van de visstand in de Haagse wateren graag als partner aan mee.

P.I.Haaglanden

De Penitentiaire Inrichting Haaglanden is door de jaren heen een begrip in Den Haag en omstreken en hierdoor zonder meer een unieke (zorg) locatie te noemen!

Vanuit de motivatie dat het gaat over de stad Den Haag waarvan wij deel van uitmaken is het van maatschappelijke belang dat wij als P.I.Haaglanden gebouwd in Natura 2000 gebied onze verantwoordelijkheid nemen. Wij realiseren ons zeer goed wat de meerwaarde is voor ons allen en dragen daardoor als P.I. Haaglanden bij aan het milieu en de natuur door b.v. stikstofvrij en duurzaam bouwen.

Bovenstaande is de grote motivator van ons, om mee op natuurlijk avontuur te gaan en zijn wij partner geworden van de Groene Stad Achter De Duinen.

Van der Meer Administratiekantoor B.V.

Omdat wij deze materie als geen ander kennen en beheersen. Ruim 40 jaar actief in de regio zijn. Naast marktkennis van binnenuit zijn we ook op de hoogte van de nieuwste regels op ons gebied en aangesloten bij Register Belastingadviseurs. We zijn laagdrempelig, dus onze deur staat altijd open.

Van der Meer Administratiekantoor B.V.
Van Zuylen van Nijeveltstraat 350
2242 LP – Wassenaar
Telefoon 070 – 511 89 00

Reinland Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij B.V.

Als Haagse onderneming is Reinland BV partner geworden van de stichting Groene Stad Achter De Duinen en steunt hiermee de totstandkoming van een natuurdocumentaire over biodiversiteit in onze stad, Den Haag!

Bij Reinland BV streven we naar het creëren van een schone en veilige omgeving waarbij duurzaamheid en milieuvriendelijkheid twee belangrijke aspecten zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een schone leefomgeving bijdraagt aan een betere levenskwaliteit. Net zo goed als dat biodiversiteit bijdraagt aan een betere levenskwaliteit. Door gebruikmaking van milieuvriendelijke producten bij de uitvoering van onze diensten dragen we bij aan het behoud van die biodiversiteit.

Bal Oud Papier & Metalen BV

Onze slogan “Born to recycle” is niet voor niets ontstaan. Ons Haags familiebedrijf is inmiddels in handen van de 4e generatie recyclers met een no-nonsens mentaliteit!

Ons motto is dan ook, dat wij duurzaam recyclen, dit op een eenvoudige, doeltreffende en verantwoorde manier waaruit voorvloeid dat dit uiteindelijk goed is voor het milieu en uw portemonnee.

Met onze medewerking als partner van de natuurdocumentaire Groene Stad Achter De Duinen willen wij graag de waarde laten zien van de Haagse natuur aan de bewoners van Den Haag en omstreken. Wij zijn er van overtuigd dat een schone omgeving bijdraagt aan een betere levenskwaliteit van onze samenleving en uiteraard willen wij hieraan bijdragen door o.a. samen te werken aan een duurzame toekomst.

Leuke anekdote is, dat ervan uw belastingaangiften, WC- papier gemaakt wordt!

Bal Recycling is sinds 1998 gevestigd op bedrijventerrein Nieuw Laakhaven in Den Haag. Hoe wij u van dienst kunnen zijn en wat wij voor u kunnen betekenen als bedrijf, particulier, vereniging, organisatie, school en club, kunt u lezen op de website van Bal Recycling.

Sanotie Training en Coaching op maat

Betrokkenheid en zelfs liefde voor je buurt, wijk of stad zorgt voor grotere leefbaarheid, je kunt zelf je leefomgeving vorm geven.

Meer speciaal De Stichting Groene Stad Achter De Duinen: ik vind het een razend mooi initiatief om onze stad op een geheel andere wijze dan gebruikelijk te laten zien. Middels jullie documentaire zal men kennis kunnen maken met een (verborgen) zeer diverse natuur, met verrassende inkijkjes en feiten. Schoonheid heel dichtbij huis! Genieten!

K-Rentool BV | verhuur.nl

Op verhuur.nl vindt u al het nieuws en verhuurinformatie van Verhuurbedrijf K-Rentool BV. Verhuurbedrijf K-Rentool BV helpt u graag verder met huren.

Wij zijn NIBC Direct. Een kleine bank met grote dromen en een rijke historie

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterschaarste zijn symptomen van een ongekende druk op het milieu en op de ecologische grenzen van onze planeet. NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Sommigen doen vrijwilligerswerk, anderen leveren een financiële bijdrage. Onze medewerkers zijn als vrijwilliger actief voor diverse goede doelen en projecten, zoals het coachen en begeleiden van ondernemers die willen innoveren en doorontwikkelen. Naast al deze lokale initiatieven laten wij ons ook inspireren door mensen van buiten ons bedrijf en de projecten die zij opstarten. Al deze ontmoetingen nemen wij mee, versterken onze “Think Yes”-mentaliteit en inspireren ons tot het vinden van optimale oplossingen voor onze klanten, de samenleving en ons milieu.


Een unieke vlindertuin aan de Vliet.

Sinds maart 2006 is er in Gemeente Leidschendam-Voorburg een overdekte tropische vlindertuin te vinden Vlinders Aan De Vliet!
Eigenaar en teamlid Jan Kienjet en zijn vrouw hebben een uit de hand gelopen hobby 1600m2 oude kas omgebouwd tot een ware jungle-vlindertuin met hierin een grote diversiteit vlinders, vogels, waterdieren zoals vissen en schildpadden en natuurlijk vele bijzondere planten en bloemen!
Dit is in de omgeving enige vlindertuin voor het publiek van alle leeftijden waar je kennis kunt maken met de cyclus van de vlinder en de schoonheid van de vlinder-jungle d.m.v. zelfbeleving & ontdekking in de eco-display met hieromheen informatieve en educatieve elementen. 
Zelfs buiten de stadgrenzen van Gemeente Den Haag gaan bedrijven ons mooie project steunen en helpen dit te realiseren!

Hier kunt u als partner een zelf aangeleverde tekst laten plaatsen (wat u doet en waarom u het belangrijk vindt om de Haagse natuur te steunen) uiteraard met een link naar uw website.